badestrande, klinter, skove, skøn natur, frisk luft,

og godt vejr, så har du alt du kan ønske dig.

Bedre Orientering.

Ændringer af Hundested.info pr. 1. Februar 2017.

Alle kan se, at forsiden på Hundested.info er blevet ændre, men hvad der ellers er sket kan det være svært at overskue, her følger en oversigt.

Forsiden er først og fremmest blevet forenklet så der er en bedre oversigt.
De direkte link til virksomheder, foreninger mm. er fjernet og erstattet af et link til en samlet oversigt over de mere end hundrede Infosider.

Oplysninger om Lynæs og Torup er blevet væsentlig opdateret, ligesom Hundesteds kendte har fået flere personer med og der er kommet flere oplysninger, ikke mindst er oplysninger om Knud Rasmussen udvidet, det gælder både personlige oplysninger som oplysninger om Varden.

Direkte link til hhv. Visithundested, Orientering, Adresser&links, Arrangementer og Infosider oversigt er indsat på såvel forsiden som på de enkelte sider, som i øvrigt kan kaldes direkte.

Alle virksomheder/foreninger har fået eget nummer som nu også findes på Adresser&links siden, ved et klik på det kommer man til den pågældende oversigts side.
Brug af ”Smartphone” er blevet nemmere.
Jeg har tidligere arbejdet med både en PC og en Mobil udgave, og derfor ændret de sider hvor det var muligt, til smalle sider der passer til en Mobil og samtidig ser fornuftige ud på en PC.
Nu er systemerne blevet bedre integreret, idet man automatisk kommer til Mobil udgaven ved kald fra en Mobil telefon.

Sidst men ikke mindst. Alle sider er blevet gennemgået, rettet til for mangler, uhensigtsmæssigheder og for alle fundne fejl.

Fremover vil jeg kun skrive om hvad der sker i Hundested generelt, dvs. om begivenheder som Sandskulptur festival, Kunsthåndværkermarkedet Beddingen, Watermusic festival, mm., altså om de fælles ting som sker i Hundested.

Alle der ønsker det kan dog stadig få omtalt deres arrangementer, jeg vil blot ikke længere selv lede efter dem diverse steder.

Hvad angår de enkelte forretninger, så har hovedparten allerede en Infoside, ellers kan de få det hvis de selv ønsker det, så de selv deltager aktivt, og alle skal være meget velkomne.

Jeg vil med andre ord, via Hundested.info, fortsat fortælle om den aktive og dejlige by som Hundested er, men med hensyn til omtale af de forskellige handlendes/virksomheders arrangementer, vil det kun ske i det omfang den enkelte selv henvender sig med materiale.

Det vil fortsat være muligt, at finde adresser, telefonnumre, links mm., samt få vist placeringer på et fælleskort, ligesom der vil blive vist et foto af den enkelte virksomhed, så alle der har brug for det nemt kan finde de enkelte virksomheder, forretninger og foreninger, og på et specielt kort, finde alle praktiske oplysninger som P-pladser WC, mm.

Jeg vil fortsat være åben for enhver henvendelse, specielt om ideer og nye tiltag og kan jeg på nogen måde hjælpe med noget, så gør jeg det gerne.
Er der nogen der har hjemmeside problemer, er der også en mulighed for finde ud af noget i den retning.

Med venlig hilsen Richardt Rolsted

Læs evt. også baggrunden herunder.

Baggrund for ændinger vedrørende Hundested.info.

Når en by eller et lokalområde har succes med at tiltrække besøgende, er det som oftest fordi man har, eller har fået, noget attraktivt at vise frem.
Lige så ofte er interessen kommet fordi lokale ildsjæle har gjort et stort stykke forarbejde og stadig er særdeles aktive.

I Hundested blev etableringen af Halsnæs bryghus og tilflytningen af en attraktiv virksomhed, startskudet på en stærkt stigende interesse for byen.
Hvis man i en havneby ikke kan skabe et miljø der tiltrækker besøgende, hvor skulle man så kunne.
Interessen holder ikke i længden, den skal holdes ved lige og gerne udbygges. Det betyder derfor at der skal gøres en indsats, for at holde den ved lige.

Det var på baggrund af ovenstående, at jeg fandt det relevant at skabe en levende hjemmeside hvor besøgende kan få alle de oplysninger de har brug for, og her tænker jeg ikke mindst på relevante oplysninger om de mange der har bod/butik i havnen som drives mere som en hobby en indbringende forretning.

Jeg henvendte mig i efteråret 2014 til Havnen og Hundested Erhverv for at få deres tilkendegivelse af de tanker jeg havde om en ny hjemmeside, Hundested.info, der skulle fortælle alt muligt om hvad der foregik i Hundested.
Den henvendelse valgte de at ignorere, først da projektet var blevet offentliggjort fik jeg at vide, at de fandt Hundested.info overflødig og at den endda kunne skabe forvirring?


Det har aldrig været nogen hemmelighed, at jeg ikke forstår Hundested Erhverv og, at de aldrig har forsøgt at forstå mig.

Deres holdning er i sig selv ejendommelig, hvornår har mere omtale været til ugunst for de implicerede, når det især sker på en ny og anderledes måde??

Min målsætning var fra starten, at få et samarbejde med de forskellige forretninger, butikker og foreninger så Hundested.info kunne blive stedet hvor man fandt relevante oplyste om den enkelte virksomhed og dens aktiviteter, til gavn for den enkelte og dermed for hele byen.

Jeg fik også i starten megen ros for siden og flere henvendelser om at komme med på siden, ros får jeg stadig, men efterhånden svigter de gamle kontakter og nye kontakter udebliver, selv mine direkte henvendelser bliver blot ignoreret.

Jeg kunne ikke drømme om at påstå, at Hundested Erhverv ligefrem har bedt sine medlemmer om ikke at benytte Hundested.info, til gengæld er jeg ikke i tvivl om, at deres holdning har haft indflydelse på medlemmernes interesse for at bruge Hundested.info.

Jeg går ud fra, at Hundested Erhvervs fornemste opgave er, at varetage interesserne for Hundesteds forretninger, virksomheder m.fl., i sund konkurrence med Frederiksværk Handel, men hvis det udelukker selvstændig omtale og markedsføring så er det ikke særlig heldigt, og tilsyneladende er den eneste officielt tilladte måde at komme ud med sit budskab på, at anvende den kommunalt drevne side ”Oplev Halsnæs.”


Jeg er, som jeg før har sagt, ikke blevet bedt om at lave siden Hundested.info, så jeg har derfor ingen grund til hverken, at føle mig snydt eller svigtet, men omvendt er der jo ingen grund til at bruge kræfter på noget som kun et fåtal støtter.

Knud Rasmussen en fortryller.

Borgerne i Halsnæs var inviteret til en filmaften om Knud Rasmussen i Gjethuset i Frederiksværk, og de fik en rigtig god aften hvor der blev fortalt om filmens tilblivelse før filmen blev vist.

Både fortællingen om arbejdet med at finde ikke tidligere offentliggjort materiale og arbejdet med filmen var interessant, og skærpede forventningerne til filmen, og de blev opfyldt på bedste vis.

Jeg tror at dem der kendte noget til mennesket Knud Rasmussen, blev bekræftet i deres positive indtryk af et unikt menneske med en ukuelig fremdrift og gåpåmod, og dem der ikke havde den store kendskab til Knud, ja de blev helt sikkert lige så fascineret af ham og vil givet fremover være interesseret i at vide mere om den store polarforsker Knud Rasmussen, manden der var årsag til at hele Grønland forblev under Danmark.

Filmen vil blive vis på DR1 søndag den 5. marts 2017.


STATUSRAPPORT

Hundested.info har den 15 nov. eksisteret i to år, derfor denne STATUSRAPPORT.
Den 15. november 2014 kunne hundested.info ses på Internettet for første gang.


Der er ikke blevet reklameret for siden på anden måde end via en enkelt artikel i Halsnæs Avis, samt foldere på biblioteket og i postkasserne hos diverse handlende, især i havnen, samt udsendelse af e-mail til dem jeg kunne finde en sådan på.
På den baggrund blev det en langsom start, også på grund af at der var en vis modstand mod siden.

Til gengæld har det sidste år været et godt år hvor knap 12.000 direkte har besøgt siden, medens den har haft ikke mindre en 697.323 hints, (
Se dokumentation) dvs. besøg af forskellig slags uden om hovedsiden, f.eks., via link man har fundet på en søgeside.
I perioden op til og mellem krydstogt skibenes anløb, havde siden ca. 2.000 direkte besøg.
********************

Om siden har været en succes afhænger af hvordan man ser på det, besøget af personer der af den ene eller anden grund har søgt oplysninger om Hundested, må siges at vær tilfredsstillende.
Til gengæld er antallet af handlende, foreninger og andre der kunne, og kan bruger siden, ikke tilfredsstillende.


Folk der af den ene eller anden grund søger oplysninger om Hundested, har aldrig haft nemmere ved at finde dem via de forskellige søge sider, men netop samme teknologi som gør det muligt, gør det også naturligt at samle alle oplysninger der vedrøre ét område på et sted.

Det er helt naturligt at man har benyttet, og stadig benytter, de officielle medier der er stillet til rådighed for at oplyse turister og besøgende om hvad de kan opleve det sted de vil besøge. Det skal man blive ved med men det forhindrer jo ikke, at man også kan benytte muligheden for - omkostningsfrit - at fortælle om sin virksomhed på ét sted, sammen med andre på samme lokalitet.

Selv om der ligger oplysninger om Hundested mange steder, er der ingen grund til at bruge mere tid en det er nødvendigt på at gennemsøge alle mulighederne, og så alligevel ikke få alt med, når man kan finde oplysningerne på ét sted.

Hundested.info er stedet hvor det er muligt, og på
visithundested.dk fortælles hvorfor det er værd at besøge Hundested og dens lokalsamfund, og begge vil være at finde på nettet mange år endnu.


07.02.17. Jeg har ændre orientering så den er enklere og nemmere at bruge.

Det starter allerede på forsiden af Hundested.info hvor der via en dato angivelse viser hvornår der sidst er kommet en ny orientering.

Når man kalder ”Orientering” vil man komme til en oversigt over de oplysninger der er tilgængelige, men er der et eller andet sted en ”foromtale” af et emne, så vil der være et direkte link til selve orienteringen/oplysningen.

Der vil fremover komme flere ting under ”Orientering”, idet jeg i større omfang vil fortælle om hvad der sker og rør sig i Hundested og omegn.


Noget af det der vil bliver orienteret om vil være i så kort form, at der ikke vil være yderligere henvisning.

Betydningen af ændringen af Hundested info, og ny metode.

14.02.17. Da der blev præsenteret et forslag til et ”Arktisk Oplevelsescenter”, eller hvad man nu vil vælge at kalde det, hed det sig, at byrådet på et møde i løbet af december ville træffe beslutning om hvorvidt man ville gå ind i projektet ved at stille garanti for driften. Senere forlød det at det ville ske i januar, nu skriver vi februar og stadig er der intet nyt.

I Gilleleje har man planer om at opføre et museum der skal fortælle om begivenhederne i 1943 angående de Jøder der blev sejlet til Sverige.
Det vil gavne besøgstallet i Gilleleje hele året og dermed handlen i byen, ligesom det vil gavne Nordsjælland.

Det samme gælder selvfølgelig for Hundested hvis der bliver etableret et eller andet Center der kan fortæller noget om Arktisk og Knud Rasmussen. Hundested skal nok klare sig om sommeren hvis der fortsat vil være en aktiv udvikling i by og havn, men byen har i øjeblikket ikke noget at byde gæster om vinteren.
Derfor vil det være af stor betydning, at der også bliver etableret en attraktion der tiltrækker besøgende hele året, så det kan kun gå for langsomt med at få sat gang i planerne.
25.02.17. Kort sagt er det på tide, at konstruktive tanker denne gang vil resultere i en gennemførelse.

Hvordan går det med tankerne om et ”Arktisk Oplevelsescenter”?

Tidslinjer indsat for lokalområder.

Til at give en kort oversigt over hvad der er sket i de forskellige områder i Hundested, har jeg indsat sider med årstal for de begivenheder der er sket.

Oplysningerne er hentet mange steder fra, men hovedsagelig fra artikler som Lokalhistorisk Forening står for. Hvis men finder fejloplysninger, eller har flere interessante oplysninger vil jeg meget gerne høre om det.