badestrande, klinter, skove, skøn natur, frisk luft,

og godt vejr, så har du alt du kan ønske dig.

Fremover vil jeg kun skrive om hvad der sker i Hundested generelt, dvs. om begivenheder som Sandskulptur festival, Kunsthåndværkermarkedet Beddingen, Watermusic festival, mm., altså om de fælles ting som sker i Hundested.

Alle der ønsker det kan dog stadig få omtalt deres arrangementer, jeg vil blot ikke længere selv lede efter dem diverse steder.

Hvad angår de enkelte forretninger, så har hovedparten allerede en Infoside, ellers kan de få det hvis de selv ønsker det, så de selv deltager aktivt, og alle skal være meget velkomne.

Jeg vil med andre ord, via Hundested.info, fortsat fortælle om den aktive og dejlige by som Hundested er, men med hensyn til omtale af de forskellige handlendes/virksomheders arrangementer, vil det kun ske i det omfang den enkelte selv henvender sig med materiale.

Det vil fortsat være muligt, at finde adresser, telefonnumre, links mm., samt få vist placeringer på et fælleskort, ligesom der vil blive vist et foto af den enkelte virksomhed, så alle der har brug for det nemt kan finde de enkelte virksomheder, forretninger og foreninger, og på et specielt kort, finde alle praktiske oplysninger som P-pladser WC, mm.

Jeg vil fortsat være åben for enhver henvendelse, specielt om ideer og nye tiltag og kan jeg på nogen måde hjælpe med noget, så gør jeg det gerne.
Er der nogen der har hjemmeside problemer, er der også en mulighed for finde ud af noget i den retning.

Med venlig hilsen Richardt Rolsted

STATUSRAPPORT

Hundested.info har den 15 nov. eksisteret i to år, derfor denne STATUSRAPPORT.
Den 15. november 2014 kunne hundested.info ses på Internettet for første gang.


Der er ikke blevet reklameret for siden på anden måde end via en enkelt artikel i Halsnæs Avis, samt foldere på biblioteket og i postkasserne hos diverse handlende, især i havnen, samt udsendelse af e-mail til dem jeg kunne finde en sådan på.
På den baggrund blev det en langsom start, også på grund af at der var en vis modstand mod siden.

Til gengæld har det sidste år været et godt år hvor knap 12.000 direkte har besøgt siden, medens den har haft ikke mindre en 697.323 hints, (
Se dokumentation) dvs. besøg af forskellig slags uden om hovedsiden, f.eks., via link man har fundet på en søgeside.
I perioden op til og mellem krydstogt skibenes anløb, havde siden ca. 2.000 direkte besøg.
********************

Om siden har været en succes afhænger af hvordan man ser på det, besøget af personer der af den ene eller anden grund har søgt oplysninger om Hundested, må siges at vær tilfredsstillende.
Til gengæld er antallet af handlende, foreninger og andre der kunne, og kan bruger siden, ikke tilfredsstillende.


Folk der af den ene eller anden grund søger oplysninger om Hundested, har aldrig haft nemmere ved at finde dem via de forskellige søge sider, men netop samme teknologi som gør det muligt, gør det også naturligt at samle alle oplysninger der vedrøre ét område på et sted.

Det er helt naturligt at man har benyttet, og stadig benytter, de officielle medier der er stillet til rådighed for at oplyse turister og besøgende om hvad de kan opleve det sted de vil besøge. Det skal man blive ved med men det forhindrer jo ikke, at man også kan benytte muligheden for - omkostningsfrit - at fortælle om sin virksomhed på ét sted, sammen med andre på samme lokalitet.

Selv om der ligger oplysninger om Hundested mange steder, er der ingen grund til at bruge mere tid en det er nødvendigt på at gennemsøge alle mulighederne, og så alligevel ikke få alt med, når man kan finde oplysningerne på ét sted.

Hundested.info er stedet hvor det er muligt, og på
visithundested.dk fortælles hvorfor det er værd at besøge Hundested og dens lokalsamfund, og begge vil være at finde på nettet mange år endnu.

Betydningen af ændringen af Hundested info, og ny metode.

Om Hundested.info

HUNDESTED.INFO

Til Hundesteds forretninger og virksomheder.

Det er næppe nogen overraskelse, at jeg stadig arbejder med Hundested.info, og med et stadigt stigende besøgstal er der heller ikke nogen grund til ikke at gøre det.

Hvad enten man støtter idéen eller ikke, er mit mål, at jeg via hjemmesiden er med til at udbrede kendskabet til det store arbejde som flere ildsjæle i Hundested udfører for at gøre byen attraktiv. Jeg gør det fordi jeg mener, at der er behov for et samlet overblik over den virkelyst som der bliver fortalt om mange forskellige steder men altså ikke samlet, på ét sted.

Jeg får mange positive tilkendegivelser, men stort set ingen henvendelse fra folk der vil benytte sig af mulighe­den for at forstærke kendskabet til, og omtalen af, deres virksomhed.

Når jeg vælger at fortsætte, så er det fordi jeg vil gribe sagen lidt anderledes an, jeg er blevet klar over, at det ikke er nok at stille muligheden til disposition, jeg må selv sørge for at oplysningerne bliver bragt og at det sker i en sådan form, at flest mulig får glæde af at bruge hundested.info.

At det er muligt at læse om Hundested, Lynæs, Torup, Kikhavn, Sølager, Nødebohuse og Knud Rasmusens historie og baggrund er væsentligt. Vigtigst er det imidlertid, at man kan finde de ting man har behov for, lige fra, p-plads, toiletter, kontantautomater, men ikke mindst hvor de forskellige spisesteder, forretninger og butikker af enhver art befinder sig, og hvad de kan byde på.

Krydstogtskibe.
Det ser heldigvis ud til at krydstogtskibe bliver en tilbagevendende begivenhed, det betyder at fokus på Hundested forøges så ikke blot krydstogt turister besøger byen, men også folk udefra som får lyst til at stifte nærmere bekendtskab med Hundested, her iblandt også udlændinge, herved stiger behovet for, at de kan blive oplyst om de muligheder der bydes på i Hundested.  

Derfor er det, at jeg nu griber sagen anderledes an end tidligere.
Visithundested har længe haft en engelsk udgave som er blevet redigeret og oversat af
Charles Ferro. Den er blevet yderligere forbedret bl.a. med flere relevante links, ikke mindst til engelske sider, men også til siden Arrangementer som nu hedder Arrangementer/Events og indeholder oplysninger om de forskellige Events på engelsk, enten i et skriftligt resume af den pågældende begivenheds indhold, eller der er et link til oplysninger på en engelsk side.  

Desværre kender jeg ikke en tysker eller en tysktalende person som på samme måde kan oversætte siden til tysk. Når siden kommer vil jeg derfor have anvendt Google, ikke nogen optimal løsning men som privatperson med en ikke kommerciel side er det nok OK, og i hvert fald får tysktalende mere ud af det, end de gør med en dansk side.

Jeg håber med dette at have gjort det klart, at Hundested.info ikke er overflødig, men tværtimod er med til at forstærke virkningen af de oplysninger der allerede findes flere steder, om de kommende arrangementer og arrangørerne.
Jeg modtager også gerne oplysninger om arrangementer der ikke allerede findes oplysninger om, samt eventuelle rettelser eller aflysninger af arrangementer.


Den 18.09.17

Sommeren er slut og efteråret har taget over, hvilket betyder aktiviteterne i havnen er i aftagende, men havnen kommer ikke på noget tidspunkt til at ligge død hen.

Hele året er der aktiviteter af den ene eller anden karakter, inden året skifter fra efterår til vinter vil der bl.a. være nogle udstillinger, men hele året er der gang i både Glassmedje, Egeværket og Bryghuset.


Sammenlægning

Websiden Visithundested var oprindelig tænkt som et supplement til hundested.info, senere kom der også en engelsk og senere tysk udgave.


For tre år siden mente jeg det var en god idé, men vedligeholdelsen af både hundested.info, visithundested.dk og senere også en mobil udgave mobil.hundested.info er ret krævende.


Efter at vi har kørt rundt i Jylland et par gange, opdagede vi, at vi ofte havde brug for forskellige oplysninger om den by vi var i, og det kunne ofte være et problem at finde et Turistbureau, ja faktisk oplevede vi at der er lukket flere og flere af dem.


Samtidig er der sket en stor udvikling med Smartphones, som rigtig mange har i dag, derfor er det naturligt at gå den vej når man ønsker, at det skal blive let at få oplysninger der hvor behovet er.


Med færre Turistbureauer og at man jo ikke render rundt med en PC på gaden, ja så må det nødvendigvis være Smartphonen der er løsningen.


Jeg har derfor valgt at lade mobil udgaven erstatte den danske udgave af visithundested, og lave en ny startside hvor man dels kan vælge hvilket sprog man ønsker, men også har mulighed for, i de fleste tilfælde, at vælge nøjagtig lige det man søger oplysning om, på forsiden, i lighed med at man vælger via det relevante Ikon, på telefonens startside.     


Jeg håber at ændringerne vil blive til gavn for alle, især besøgende til Hundested.


Den 08.11.17

Hundested.info har den 15 november eksisteret i 3. år.

I de 3 år har meget ændret sig, men lysten blandt forretninger/virksomheder til at BRUGE hundested.info er stadig ikke overvældende.
Det er jo også ens eget frie valg, og måske er der ikke behov for mere opmærksomhed om ens virke, end den man får ved, at jeg har oprettet en Infoside for næsten alle der har deres aktivitet i Hundested og omegn.  

Jeg har jævnlig foretaget nogle tilretninger der skulle gøre siden mere brugervenlig, men denne gang er der sket en større ændring end tidligere.


Den enkelte side er blevet mere overskuelig og dermed mere bruger- og læsevenlig.
Der er på forsiden indsat en ramme med ikoner hvorfra man kan komme direkte til de mest aktuelle/nødvendige emner.
Den samme ramme med ikoner møder man også, hvis man bruger en mobil enhed, idet den selvstændige mobile udgave er blevet erstattet af ”visithundested.dk”, der også findes i en engelsk og en tysk udgave.


Den enkelte kan frit få optaget sine egne praktiske oplysninger på Infosiden, ligesom man kan få diverse oplysninger om arrangementer der afholdes optaget. Selvfølgelig vil jeg gerne have, at så mange som muligt, der har virksomhed i Hundested, benytter siden.

Mit succeskriterie afhænger dog lige så meget af, at der er rigtig mange der besøger siden, og statistikken viser et dagligt gennemsnitlig besøg på 35. der ser på ca. 134. sider.
Derudover får jeg jævnligt henvendelser udefra, om forskellige arrangementer.  


Jeg håber på at få et godt samarbejde de næste mange år.

Venlig hilsen

Richardt Rolsted

 
www.hundested.info  Mail  post@hundested.info  Telefon.: 23 88 94 12

Hvis nogen ikke ønsker flere henvendelser fra mig, kan man blot besvare denne mail med et, ”Ønsker ikke flere mail” så vil man blive slettet fra maillisten.


Den 27.10.17

Fredag den 27. oktober var Peculiar String Band atter forbi

restaurant ”Havfruen” , Hundested Havn. De fremmødte fik en dejlig aften med sange irsk musik, engelske sange og bluegrass.
Se et lille videoklip fra aftenen. Video, se også Infosiden